لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري کارگزاري پارسيان (در سهام و اندازه کوچک)

صندوق سرمايه گذاري کارگزاري پارسيان (در سهام و اندازه کوچک) در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢٨/٠١/١٣٩٠
مدیر صندوق : كارگزاري پارسيان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت راده
ضامن نقد شوندگي : شركت سرمايه گذاري پارسيان
مدیران سرمایه گذاری : حميد فاروقي
حسابرس : موسسه حسابرسي وخدمات مديريت حساب گستر پويا
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٢٥/٠٩/١٣٩٣)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٣١,٤٩٧,٦٤٣,٩٤٩
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٩٩٨,٧٥٦
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٩٨٤,٢٠٩
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٩٧٠,٢٨١
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٣٢,٠٠٣
 
 
FusionCharts.
FusionCharts.