لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري کارگزاري پارسيان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی

صندوق سرمايه گذاري کارگزاري پارسيان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢٨/٠١/١٣٩٠
مدیر صندوق : كارگزاري پارسيان
متولی صندوق : موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
ضامن نقد شوندگي : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : حميد فاروقي
حسابرس : موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٤/٠٣/١٣٩٥)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٣٤,٦٧١,٢٣٤,٥٠٣
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,١٢٠,٥١٣
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,١٠٤,٧٧٨
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,١٠٤,٧٧٨
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٣١,٣٨٣