بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران خیابان قائم مقام روبروی تهران کلینیک کوچه هشتم پلاک24 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران 1 تهران خیابان قائم مقام روبروی تهران کلینیک کوچه هشتم پلاک24 87148 حمید فاروقی