بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمايه گذاري کارگزاری پارسيان در تاریخ 1390/01/28 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
کاهش سقف هزینه متولی از 15 میلیون تومان به 10 میلیون تومان(نامه سازمان)
صورت جلسه کاهش هزینه متولی
روزنامه رسمی تغییر حسابرس
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/03/28
تغییرات امیدنامه صندوق(صفحات 6و 19)
تغییرات امیدنامه (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری)
تغییر نوع صندوق/حذف ضامن
تغییر نوع صندوق/ حذف ضامن
تغییر حسابرس از موسسه حسابرسی اریان فراز به موسسه دایا رهیافت
تغییر سقف هزینه نرم افزار