نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/20
کل خالص ارزش دارائی ها 1,129,634,085,343 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 24,401,833 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 24,401,833 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 24,555,123 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 46,293

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/01/28

مدیر صندوق:

كارگزاري پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیر ثبت:

كارگزاري پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

حميد فاروقي، هما كشاورزان، سكينه مسعودي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين