بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/25
کل خالص ارزش دارائی ها 173,242,143,344 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,044,228 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,044,228 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,070,094 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 84,747

صندوق سرمايه گذاري کارگزاری پارسيان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/01/28

مدیر صندوق:

كارگزاري پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیران سرمایه گذاری:

حميد فاروقي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها