بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/30
کل خالص ارزش دارائی ها 439,812,693,118 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,728,462 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,728,462 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,815,582 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 65,366

صندوق سرمايه گذاري کارگزاری پارسيان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/01/28

مدیر صندوق:

كارگزاري پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیر ثبت:

كارگزاري پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

حميد فاروقي، سعيد اسلامي، هما كشاورزان

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها