بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/28
کل خالص ارزش دارائی ها 322,969,911,371 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,085,579 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,085,579 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,157,023 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 63,507

صندوق سرمايه گذاري کارگزاری پارسيان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/01/28

مدیر صندوق:

كارگزاري پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیر ثبت:

كارگزاري پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

حميد فاروقي، سعيد اسلامي، هما كشاورزان

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها